ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Δείτε στους παρακάτω συνδέσμους το πρακτικό της επιτροπής που αφορά την επιλογή 

ταξιδιωτικού γραφείου  για την τετραήμερη εκδρομή της Α’ τάξης στην Ζάκυνθο.

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΜΕΡΟΣ 2