Νέο Πρόγραμμα για εξ αποστάσεως Webex

Από 04/05 ισχύει το παρακάτω πρόγραμμα για τις εξ αποστάσεως Webex τηλεδιασκέψεις με τους μαθητές:

Πρόγραμμα Webex από 04/05