Δημοσιοποίηση υ.α. για απουσίες & εγγραφές μαθητών.

Δείτε εδώ την υπουργική απόφαση με θέμα: «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΥΣΙΕΣ