ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2020

Επισυνάπτονται οι εγκύκλιοι για τις αιτήσεις υποψηφίων που θα λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2020 και  υποδείγματα της αίτησης που θα πρέπει να καταθέσουν στο σχολείο οι υποψήφιοι που θα λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2020 και επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά.

Οι υποψήφιοι που θα λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2020 να μας αποστείλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2020.

Οι προφορικά εξεταζόμενοι υποψήφιοι να μας αποστείλουν ηλεκτρονικά μαζί με την αίτησή τους για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2020 και την αίτησή τους (ή την αίτηση του κηδεμόνα τους , εάν είναι ανήλικοι) για την προφορική εξέτασή τους μαζί με την απαιτούμενη γνωμάτευση από ΚΕΣΥ (ΚΕΔΔΥ) ή άλλο εγκεκριμένο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο.

 

Το ίδιο ισχύει και για τα Ειδικά Μαθήματα στα οποία ενδεχομένως επιθυμεί να εξεταστεί κάποιος υποψήφιος.

Υπενθυμίζουμε ότι ο τρόπος εξέτασης των Ειδικών μαθημάτων είναι ο ίδιος με τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Δηλαδή υποψήφιος που εξετάζεται προφορικά στα γενικά μαθήματα εξετάζεται προφορικά και στα ειδικά μαθήματα και το αντίστροφο.

Είμαστε στη διάθεσή σας για ό,τι πρόσθετο.

Το email του σχολείου μας:   mail@1lyk-ag-anarg.att.sch.gr

Σχετικά Έγγραφα

 1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ -Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων
 2. ΝΕΟ ΓΕΛ -Εγκύκλιος
 3. ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΛ -Εγκύκλιος
 4. Εγκύκλιος -Δικαιολογητικά -Προφορική εξέταση ΓΕΛ
 5. Αιτηση -Δηλωση ΓΕΛ -Νέο Σύστημα
 6. Νεο ΓΕΛ Εγκύκλιος Αίτηση Δήλωση
 7. Παλαιό ΓΕΛ Εγκύκλιος Αίτηση Δήλωση
 8. ΓΕΛ ΑΙΤΗΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ή ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΕΛ
 9. ΓΕΛ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ή ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
 10. ΓΕΛ – ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
 11. ΓΕΛ – ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ- ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ