5ήμερη εκδρομή στη Θεσσαλονίκη

Πραγματοποιήθηκε από 12 έως 16 Δεκεμβρίου 2017 στη Θεσσαλονίκη.